SẢN PHẨM INOX

thông tin liên hệ
Shih Kuo Chiung(石國炯)
Tổng Giám Đốc(總經理) - 0908007449(電話)

Tsai Chiao Fang(蔡蕎芳)
Giám Đốc
- 0899 461 441

CO REN INOX 1 INCH ĐẾN 4 INCH

CO REN INOX
CO REN INOX
CO REN INOX
CO REN INOX
CO REN INOX
CO REN INOX
CO REN INOX
CO REN INOX

MẶT BÍCH INOX 1 INCH ĐẾN 40 INCH

MẶT BÍCH INOX
MẶT BÍCH INOX
MẶT BÍCH INOX
MẶT BÍCH INOX
MẶT BÍCH INOX
MẶT BÍCH INOX
MẶT BÍCH INOX
MẶT BÍCH INOX
MẶT BÍCH INOX
MẶT BÍCH INOX
MẶT BÍCH INOX
MẶT BÍCH INOX

SẢN PHẨM NGỦ KIM CÁC LOẠI

SẢN PHẨM NGŨ KIM
SẢN PHẨM NGŨ KIM
SẢN PHẨM NGŨ KIM
SẢN PHẨM NGŨ KIM

SẢN PHẨM NGŨ KIM TỪ KHUÔN SÁP

SẢN PHẨM NGŨ KIM  TỪ KHUÔN SÁP
SẢN PHẨM NGŨ KIM TỪ KHUÔN...

NGUYÊN LIỆU INOX (TẤM , CUỘN)

INOX CUỘN
INOX CUỘN
INOX CUỘN
INOX CUỘN
INOX TẤM
INOX TẤM

PHẾ LIỆU INOX

Phế liệu inox
Phế liệu inox
Phế liệu inox
Phế liệu inox
Phế liệu inox
Phế liệu inox