SẢN PHẨM INOX

thông tin liên hệ
Shih Kuo Chiung(石國炯)
Tổng Giám Đốc(總經理) - 0908007449(電話)

REBECCA TSAI (蔡蕎芳)
Giám Đốc
- 0389 944 131

NGUYÊN LIỆU INOX (TẤM , CUỘN)

INOX CUỘN
INOX CUỘN
INOX CUỘN
INOX CUỘN
INOX TẤM
INOX TẤM